Vzdelanie

 

Štátna skúška z jazyka anglického - Filozofická Fakulta UK v Bratislave

Certificate of Proficiency in English - Cambridge University

Odborná skúška prekladateľa v odbore jazyk anglický - Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

spoľahlivosťosobný prístupflexibilitapraxrýchlosť

Spoľahlivosť

1000
+

prekladov

Flexibilita

7/365

konzultácie

Osobný prístup

100
%

spokojných zákazníkov

Skúsenosti

20
+

rokov praxe

Ponuka

Obchodné preklady
Obchodné preklady

Všetky typy firemných dokumentov, zmluvy, obchodné podmienky, obchodná korešpondencia...

Technické preklady
Technické preklady

Stavebníctvo, projektové dokumentácie rôzneho druhu, informatizácia, strojárenstvo...

Odborné preklady
Odborné preklady

Účtovníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, investičné služby...

Právne preklady
Právne preklady

Podklady pre súdne a rozhodcovské konania, žaloby, návrhy, odvolania, rozsudky...

Úradné preklady pre fyzické osoby
Úradné preklady pre fyzické osoby

Rodné, sobášne a úmrtné listy, výpisy z registra trestov, certifikáty, diplomy, osvedčenia, vysvedčenia a potvrdenia akéhokoĺvek druhu na úradné účely v SR a v zahraničí...

Úradné preklady pre právnické osoby
Úradné preklady pre právnické osoby

Výpisy z obchodného registra, zakladateľské listiny, stanovy a akékoľvek iné dokumenty potrebné na úradné účely v SR a v zahraničí...

Výhoda pre Vás

CAT nástroje (Computer-Assisted Translation Tools)

 

Pracujem s programom Wordfast - jedným z programov, ktoré pomáhajú zachovávať konzistentnosť prekladu a jeho terminológiu a najmä šetria čas a peniaze pre klientov v rámci rozsiahlejších projektov.

Tento program nie je prekladač ako je napríklad Google, ale nástroj, ktorý umožňuje pri každom prekladateľskom projekte vytvoriť samostatnú prekladateľskú pamäť, do ktorej sa ukladajú jednotlivé preložené segmenty - celé vety alebo ich časti.

Znamená to napríklad, že program pri každej novej vete prehľadá prekladateľskú pamäť projektu a zistí, či už nebola niekedy preložená, a ak áno, priamo ju vloží do prekladu. Takto je možné pracovať aj na

opätovne upravovaných alebo veľmi podobných textoch s tým, že nie je potrebné opäť raz prekladať už preložené, čím sa zachováva všetko, čo už klient odsúhlasil - terminológia a aj celé pasáže textu, ktoré sa len opakujú a vďaka čomu klienti neplatia opakovane za to isté.

Okrem toho, tieto nástroje umožňujú urobiť už na začiatku každého prekladu analýzu textu a presne určiť, či text neobsahuje opakujúce sa časti, ktoré už potom nie sú účtované ako nový preklad.

Okrem programu Wordfast mám skúsenosti aj s prácou s Memsource, MemQ a Transit.

Ceny

 

Ceny

Cena prekladu sa počítá na základe takzvanej normostrany, ktorá je definovaná ako 1800 znakov vrátane medzier alebo ako 250 slov zdrojového textu.

Ceny a termíny dodania budú stanované vopred v rámci cenovej ponuky vypracovanej na základe rozsahu prekladu a analýzy zadaného textu (pozrite si časť venovanú CAT nástrojom).

Ceny za úradné preklady sú stanované vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004.

Potrebujete preklad?

Pošlite mi Vaše konkrétne požiadavky e-mailom alebo zavolajte.

Kontakt

Správa

Vaše meno
Správa pre nás
Váš e-mail